Vilkår.

Avtalen.

Nedenstående vilkår og betingelser gjelder mellom Vindfangeren Løft og Båtservice AS, heretter kalt leverandøren, og kunden og gjelder under hele avtaleperioden. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkårene med 30 dagers varsel. Vilkår i denne avtale erstatter tidligere vilkår.

Avtalen er bindende når leverandøren har bekreftet bestillingen fra kunden via bestillingsskjemaet på leverandørens nettside. Når leverandøren har bekreftet kundens bestilling gjelder nedenstående vilkår og betingelser.

Avtaleperiode og betaling.

Leverandøren utsteder fakturaer og sender til kundens oppgitte e-post. Avtalen gjelder kun for en avtaleperiode av gangen og må eventuelt fornyes hvert år med samme bestillingsrutine. Faktura blir sendt ut på høsten og gjelder for hele opplaget.

Levering og mottak av båten etter opptak.

Kunden mottar en bekreftelse på mail at plass på land er bestilt. Deretter avtales løftetid direkte med løftepersonell. Når ikke annet er avtalt kommer kunden til avtalt tid med båten, vi forbeholder oss retten til å endre eller utsette løftetidspunkt helt fram til ordinær avtale.

Båten må leveres på servicebrygge etter avtale. Må båten flyttes av løftepersonell fram til løftekaia, vil det tilkomme en bukseringsgebyr på kr 300,-. til eier.
Kunden mottar leveringstidspunkt minimum 7 dager i forkant av løft. Vi forbeholder oss retten til å endre eller utsette løftetidspunkt helt fram til ordinær avtale.
Kunde kan ikke utsette løft og kunde kan kun komme med ønske om dato for oppløft og utløft – men det er Vindfangeren Båtservice som setter den endelige datoen. Kunden er selv ansvarlig for å ha båten klargjort til løft og sjøsetting på løftetidspunket som er blitt gitt. Hvis ikke risikerer kunden at båten løftes ut før den er klar. Man kan eventuelt gå i dialog for å få stå lenger mot gitt dagleie, men dette er ikke garantert da det står flere i kø som skal ut.

Når båten skal løftes, er det viktig at den er klargjort. Klargjøring vil si at båten er klar med fortøyningstau og fendere. Hvis det ikke ligger tau og fender klart i båten, vil eventuelt nytt tau(verk) og fender(e) bli fakturert kunde dersom vi må åpne forpakninger i butikken vår til løft av kundens båt.

Etter sjøsetting må båten hentes på servicebrygge samme virkedag, om ikke annet er avtalt med leverandøren eller andre aktører som har virksomhet ved servicebryggen.

Blir ikke båt hentet innen samme virkedag, tilkommer det et gebyr på kr 1000,- pr dag. 

Må båten flyttes av løftepersonell vekk fra løftekai eller på servicebrygge, vil det tilkomme et bukseringsgebyr på kr 300,-. til eier per buksering.

 

Det er eier av båten/kunden som har ansvar for båten selv under opplaget. Vi anbefaler alle våre kunder og sjekke båten jevnlig, spesielt etter store snøfall- eller nedbørsmengder, kraftig vær og vind. Det er også eiers forsikring på båten som gjelder under løft og under opplaget. 

Miljø.

Forurensning og hen setting / dumping av avfall på leverandøren sitt område – på land eller til sjø – er ikke tillatt. Restavfall skal tømmes i søppelcontainerne på kaiområdet. Er containerne fulle skal restavfallet tas med hjem og ikke settes ved siden av containeren.

Lensing av båt som medfører utslipp av annet enn rent vann er forbudt. Det må ikke under noen omstendighet slippes ut diesel, olje eller annet som forurenser havnen. Det er strengt forbudt å tømme septiktank i havneområdet.

Septiktank skal være tømt før innlevering til vinteropplag, helst ikke tøm rett før båten skal opp da gjennomføringen blir full av septisk som renner ut når vi løfter og spyler. Gjør dette helst i god tid før opptak skal skje.

Bruk av servicebrygga.

Ved inn- og utkjøring fra service brygga må det vises stor forsiktighet. Enhver skade på eiendom og/eller andre båter skal umiddelbart rapporteres til leverandøren og må i sin helhet erstattes av kunden.

Det er kundens ansvar å besørge tilstrekkelig fortøyning av båten når den legges på service brygga. Det er ikke tillatt å ha joller og gjenstander på vannet rundt båten som skal løftes opp i det tidsrommet den befinner seg på service brygga.

Sikkerhet.

Kundene må bringe eget utstyr til bruk for å komme seg opp på sin egen båt og bruker dette på eget ansvar. Slikt utstyr skal brukes med stor forsiktighet, og vi anbefaler på det sterkeste at stiger bindes fast på toppen ved første bruk og forblir fastbundet frem til siste tur i stigen.

Forsikring.

Båt skal være forsikret for skade, ansvar (generell ansvarsforsikring), brann og tyveri i den tid båten befinner seg på leverandørens område, inkludert havn. Kunden skal på leverandørens oppfordring forevise gyldig forsikring.

Båtens beskaffenhet.

Båten skal være i sjødyktig og god teknisk stand. Eventuelle skader som kan forårsake forurensing og andre miljøskader skal rapporteres leverandøren. Leverandøren forbeholder seg retten til å bortvise skjemmende og/eller båter med dårlig vedlikehold. Eventuelle vedtak om bortvisning som ikke etterfølges av kunde, påberoper leverandøren seg rett til å flytte båt for å frigjøre plass for kundens regning.

Tilleggs vilkår for vinterlagring.

Løse drivstoffkanner fjernes. Alle faste gassflasker skal demonteres tas med hjem. Mindre gassflasker eller spraybokser må tas ut og transporteres og også. Batterier frakoples.

Puter og andre tekstiler bør være så tørre som mulig før lagring for å unngå mugg og jordslag. Ta gjerne puter med hjem sammen med resten av løsøret, og ta ut mat og andre ting som ikke tåler vinterlagring.

Båter som er lagret ute bør ha fjernet utstyr som er lett å demontere, som ekkolodd, kartplotter, VHF m.m.

Kunden bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst utstyr, samt opplags- og tildekningsmateriell. Leverandøren er ikke ansvarlig for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, heller fuktskader og skade påført ved naturbegivenheter som: vind, nedbør, flom etc.

Kunden har anledning til å utføre eget arbeid på båten mens den er lagret i hos leverandør. Skal arbeid settes bort til en tredje aktør må det benyttes eksisterende aktører på Husvikholmen, om ikke annet er avtalt. Normalt vil det være tillatt at andre utfører oppdrag, om Husvikholmens aktører ikke har mulighet.

Kunden skal rydde opp rundt båten etter vårklargjøring og alt avfall må fjernes fra område. Hvis ikke dette er gjort, vil det bli fjernet for kundens regning.

Større arbeider som på noen måte kan forurense grunnen, som sliping, luting eller skraping av bunnstoff eller gelcoat er ikke tillatt på leverandørens område.

Vinteropplaget skal være avviklet senest 1. juni. Dvs. alle båter skal være klargjort og satt på vannet innen denne datoen.

Ved å godta avtalen for vinteropplag hos oss, godtar du også å kunne bli kontaktet i forbindelse med tilbud, avtaler, fakturaer eller markedsføring av aktørene på området; Vindfangeren Løft og Båtservice AS og Båtpleiebutikken, Din Båtsmann AS, Krogsrud Marineservice AS og Heitman & Son. Din data vil lagres hos oss i inntill 2 år etter booket vinteropplag eller eventuelt lengre til betaling av tjenesten er gjennomført.

Gjør deg klar for sesongen.